LFF Långsjö
Välkommen till Långsjö Fastighetsägarförening

Rädda Långsjöns Grodor

En hjärtefråga sedan 2004

Rädda Långsjöns grodor är ett projekt inom LFF

Sedan 2004 har Rädda Långsjöns grodor på ideell basis informerat om groddjur och genomfört s.k. grodvandringar. Ett antal personer, mestadels långsjöbor har under många vårkvällar gått grodornas vandringsvägar och gator och varsamt plockat upp grodor vilka förts till Långsjön eller i vissa fall till annat lekvatten.

Projektet har varit lyckosamt. Varje vår (med några undantag) har cirka 1 200 groddjur (dokumenterat) räddats vilket bidragit till att Långsjön fortfarande är Stockholms bästa grodsjö och att Älvsjöskogens få kvarvarande våtmarker hyser en förhållandevis stark grodpopulation.

Biltrafiken har hittills utgjort det största rent fysiska hotet mot grodorna. Men även byggprojekt, olika exploateringsplaner och minskade våtmarksytor samt miljögifter tär på grodbeståndet. 


Kontakt

För mer info kontakta gärna Roland Berndt, roland.berndt@telia.com

Rädda en groda i vår!

Nu är det dags att njuta av de ljusa vårkvällarna och samtidigt göra en god gärning!

Läs mer om grodvandringar här