LFF Långsjö
Välkommen till Långsjö Fastighetsägarförening

Nyheter

Från styrelsen, vänföreningar och Långsjö

Långsjön.jpg

Rädda fler grodor 2019

LFF har genom miljöprojektet ”Rädda Långsjöns Grodor” arbetat aktivt för att bevara groddjuren i och runt Långsjön i snart 14 år. Vår grodräddning med s.k. grodvandringar under våren har ofta varit framgångsrik. Enskilda medlemmar och andra från området har kunnat plocka upp grodor och paddor från de gator och vägar som de korsar på vägen mot Långsjön och andra lekvatten.

Bilar, torka och ökad exploatering är allvarliga hot mot våra groddjur. Under nästa år ökar LFF insatserna för att bevara groddjuren och deras viktiga miljöer. För att vi ska klara detta krävs att fler engagerar sig.

För mer information, kontakta roland.berndt@telia.com

Charlotte Melchert