LFF Långsjö
Välkommen till Långsjö Fastighetsägarförening

Nyheter

Från styrelsen, vänföreningar och Långsjö

Långsjön.jpg

Ordföranden har ordet, december 2018

Julen allt närmare och snart den långsamma vändningen mot ljusare tider.

Förhoppningsvis blir det en ”riktig” vinter med snö för pulka- och skidåkning i Älvsjöskogen och fin skridskoåkning på Långsjön. Samtidigt vill ingen av oss ha snökaos med framkomlighetsproblem på våra gator och vägar. Så låt det bli ”lagom” mycket vinter.

Det snart gångna året har för Långsjös del inneburit att Älvsjöskogen nya status som naturreservat lockat allt fler i Långsjö, övriga Älvsjö och från andra delar av Stockholm att söka sig till vår fina skog. Tyvärr konstaterar jag och en rad andra att de miljövårdande åtgärder som genomförs i skogen är ganska drastiska. Vi ifrågasätter om så många gamla och till synes helt friska träd måste fällas. LFF och Älvsjö Miljöråd har kontakt med stadsdelsförvaltningen om detta. På den negativa sidan har vi även sett att den långa torkan gick hårt åt våra groddjur. Dammar och andra vattensamlingar i och runt Älvsjöskogen blev mer eller mindre torrlagda. Inför 2019 ökar LFF sina grodräddande åtgärder (se längre fram i bladet).

Trygghet är ett annat viktigt område och tyvärr är vårt fina Långsjö ingen helt fredad zon. Bostads- och bilinbrott förekommer och cyklar och trädgårdsmaskiner stjäls i dagsljus lång in på tomterna.

Som alla föreningar bygger Långsjö Fastighetsägareförening på vad medlemmarna vill att föreningen ska ägna sina krafter åt. Jag och övriga styrelsen tolkar medlemskontakterna som att trygghet, trafik och miljö (både natur och stads-planering) ska vara LFF:s prioriterade områden inför nästa år då föreningen fyller imponerande 110 år. Vi kan även lägga till trivsamma medlems-aktiviteter till den listan.

Alla medlemmar uppmanas att kontakta mig och de andra i styrelsen med synpunkter och idéer för hur vi tillsammans ska kunna göra vår stadsdel Långsjö ännu tryggare och trivsammare.

Vi i styrelsen; Kerstin, Inger, Kate och Pär, önskar er alla en God Jul & ett Gott Nytt År

Charlotte Melchert