LFF Långsjö
Välkommen till Långsjö Fastighetsägarförening

Nyheter

Från styrelsen, vänföreningar och Långsjö

Långsjön.jpg

Ordföranden har ordet, augusti 2018

En lång torr och het sommar närmar sig sitt slut. Mitt i skönt solande och badande har vi kunnat konstatera hur sårbart samhället är för förödande skogsbränder och torka. Det är många lärdomar för oss alla ta till sig.

I Långsjö Fastighetsägarförening hälsar vi hösten välkommen med en guidad vandring i Älvsjöskogen den 23 september, under trevlig och sakkunnig ledning av Anders Tranberg. Ju fler som lär känna vår fina skog, desto bättre. Som rekreation är skogspromenader något som allt fler rekommenderar.

När november infunnit sig lättar vi upp höstmörkret med vinprovning i Herrängens gård den november. Förhoppningsvis bidrar den kvällen till att november inte känns så tung.

Jag är glad att vår tidigare sekreterare och vinkännare Göran Starborg åtagit sig att leda provningen.

Min och övriga styrelsens ambition är att LFF förutom att arrangera trevliga sammankomster även ska vara en viktig länk för medlemmarna när det gäller lokala frågor. LFF ska göra vårt trevliga Långsjö ännu bättre genom att vara aktiv i frågor såsom trygghet. gatuunderhåll och snöröjning, skötsel och utveckling av rekreations-möjligheterna i Älvsjöskogen och på Långsjöbadet samt miljöfrågor. Här vill jag särskilt nämna vårt snart 15-åriga arbete för att Rädda Långsjöns grodor och de insatser vi gör för att förhindra bebyggelse som förstör Långsjös karaktär.

För att LFF ska kunna agera på bra sätt behöver vi både tips på aktiviteter och konkret hjälp från medlemmarna. Friviliga krafter är alltid välkomna.

Med önskan om trevlig och aktiv höst

Pär Hommerberg

Charlotte Melchert