LFF Långsjö
Välkommen till Långsjö Fastighetsägarförening

Nyheter

Från styrelsen, vänföreningar och Långsjö

Långsjön.jpg

Ordföranden har ordet, februari 2019

LFF jubilerar under 2019 och vi fyller inte mindre än 110 år. Det ska vi givetvis uppmärksamma och nu arbetar vi för att få fram bra aktiviteter. Kanske har du tips på något som styrelsen ska gå vidare med eller ännu hellre något som du kan genomföra själv. Hör av dig i så fall.

Föreningens webbplats/hemsida kommer att flyttas till ny domän och ska sedan byggas upp på nytt. Vi efterlyser nu en intresserad medlem som kan tänka sig att hålla sidan uppdaterad och få den lockande och läsvärd.

Trygghet är ett viktigt område för föreningen. Vi har nu beställt nya grannsamverkansskyltar från polisen. Hör av dig om du vill ha en sådan att sätta upp. Under året ska LFF områdena trygghet, trafik och miljö (både natur och stadsplanering) samt trivsamma medlems- aktiviteter, inte minst i samband med vårt 110-års firande.

För att vi ska kunna ha en snabb och bra medlemskommunikation övergår vi under våren till e-postutskick av LFF Medlemsinfo. Den nuvarande modellen med pappersinformation och brevlådeutdelning är tyvärr dyr och tidskrävande när ett fåtal går runt och stoppar informationen i brevlådorna. Självklart följer vi säkerhets- och integritetsreglerna. Meddela någon i styrelsen om du inte har tillgång till e-post.

Vi ber dig som medlem att skicka din e-postadress till parhom@hotmail.com med ämnesraden ”Medlem LFF”.

Charlotte Melchert