LFF Långsjö
Välkommen till Långsjö Fastighetsägarförening

Nyheter

Från styrelsen, vänföreningar och Långsjö

Långsjön.jpg
Ordföranden har ordet, februari 2019

LFF jubilerar under 2019 och vi fyller inte mindre än 110 år. Det ska vi givetvis uppmärksamma och nu arbetar vi för att få fram bra aktiviteter. Kanske har du tips på något som styrelsen ska gå vidare med eller ännu hellre något som du kan genomföra själv. Hör av dig i så fall.

Read More
Charlotte Melchert
Rädda fler grodor 2019

LFF har genom miljöprojektet ”Rädda Långsjöns Grodor” arbetat aktivt för att bevara groddjuren i och runt Långsjön i snart 14 år. Vår grodräddning med s.k. grodvandringar under våren har ofta varit framgångsrik.

Read More
Charlotte Melchert
Ordföranden har ordet, december 2018

Det snart gångna året har för Långsjös del inneburit att Älvsjöskogen nya status som naturreservat lockat allt fler i Långsjö, övriga Älvsjö och från andra delar av Stockholm att söka sig till vår fina skog. Tyvärr konstaterar jag och en rad andra att de miljövårdande åtgärder som genomförs i skogen är ganska drastiska. Vi ifrågasätter om så många gamla och till synes helt friska träd måste fällas.

Read More
Charlotte Melchert