LFF Långsjö
Välkommen till Långsjö Fastighetsägarförening
Långsjön_Banner.jpg

Välkommen till

Långsjö Fastighetsägare-förening

Aktiva i Långsjö i 110 år

LFF bildades 1909 och har sedan dess arbetat för att slå vakt om Långsjös värden och för att utveckla vårt närområde. Viktiga frågor är arbetet mot bostadsinbrott, trafiksäkerhet, skötseln av gator, vägar och parker, samt bevarandet av Älvsjöskogens och Långsjöns kvaliteter.

Området Långsjö ingår i stadsdelen Älvsjö inom Stockholms kommun. Långsjö är ett av södra Stockholms mest attraktiva bostadsområden. Omväxlande villabebyggelse, trevlig blandning av barnfamiljer och seniorer, bra bussförbindelser, oaserna Långsjön och Älvsjöskogen samt närheten till Stockholm och köpcentrumet i Kungens Kurva-Skärholmen bidrar till områdets popularitet.

Långsjö sträcker sig från rondellen på Vantörsvägen i norr, till kommungränsen mot Huddinge i söder, och från Långsjö Torg i väster till Älvsjöskogen i öster. Ungefär 900 fastigheter finns inom Långsjö.


 

Kontakta oss

➤ ADRESS

c/o Inger Swahn
Långsjöhöjden 9, 125 51 Älvsjö

☎ KONTAKT

lff.langsjo@gmail.com
070-768 00 86

 
 

Arbetsområden


TRYGGT BOENDE

Trygghet i området och hemmet är A och O för LFF. Vi driver bland annat projekt kring Grannsamverkan och har en aktiv dialog med Närpolisen. Utöver detta vägleder vi i hemsäkerhetsfrågor.


MILJÖFRÅGOR

LFF är en av medlemsföreningarna i Älvsjö Miljöråd med syfte att underlätta samarbete i miljöfrågor. Andra föreningar är Älvsjöskogens Vänner som verkar för att vårda och bevara Älvsjöskogen som en orörd skog för motion och rekreation, samt Rädda Långsjön som arbetar hårt för att höja Långsjöns vattenkvalitet.


Aktiviteter

Vi bjuder in till en rad olika aktiviteter året om, bland annat Årsmöte med gästföreläsare under våren, Långsjörundan (september), guidade vandringar, vin provningar samt städkvällar vid Långsjön och i Älvsjöskogen.


TRAFIKSÄKERHET

LFF ger löpande förslag på åtgärder för bättre gator och vägar i kontakt med stadsdelsförvaltningen. Vi följer aktivt upp gatu- och vägunderhåll samt hastighetsbegränsningar. Felanmälan och förbättringstips tas tacksamt emot, detta kan även gälla skyltar, belysning, skymmande träd och buskar.


MYNDIGHETSKONTAKTER

LFF följer aktivt ”Långsjö-frågor” i Älvsjö stadsdelsnämnd, Stockholms stad samt hos andra myndigheter, t.ex. förtätningar och nybyggnationer i närområde.


Samverkan

LFF agerar och följer upp klagomål, synpunkter och förslag från medlemmar. Vi skapar kontakter för bildandet av olika nätverk.


MEDLEMSSERVICE

LFF lånar ut maskiner och verktyg till medlemmarna såsom avloppsrensare, kompostkvarn etc.


MEDLEMSInformation

Som medlem får du ett informationsblad kvartalsvis. LFF har satt upp en rad informationstavlor längs Långsjön och i Älvsjöskogen. LFF samlar även historik om
Långsjö och ger medlemmar tillgång till ett filmarkiv


SAMVERKAN MED ANDRA FÖRENINGAR

  • Rädda Långsjön

  • Älvsjö skogens vänner

  • Rädda Älvsjöns Grodor

  • Herrängens Gård

  • Andra föreningar i Älvsjö och Huddinge

 

 
 
Långsjö är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun. Området har fått sitt namn efter gården Långsjö gård (Herrängens gård) invid sjön Långsjön, som affärsmannen Robert Ditzinger lät uppförda för sina båda söner 1882
— Wikipedia